DỊCH VỤ

TRỊ LIỆU CÁ NHÂN

Personalized Herbs

image

Personalized Herbs

(ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TÙY THEO TỪNG KHÁCH HÀNG)

Gói dịch vụ chi tiết bao gồm:

Những tư vấn của Vedic luôn dựa trên phương pháp chữa trị tổng thể tận gốc các loại bệnh. Chúng tôi thường bắt đầu bằng buổi nói chuyện chi tiết với bệnh nhân để chẩn mạch, hiểu thêm về lối sống, tư duy, tiền sử bệnh, trạng thái cảm xúc và các đặc điểm thể chất khác- đồng thời khám tổng quát

Duration: Duration: Duration: 7 days/ 10 days/ 14 days/ 21 days: customized price

Các câu hỏi thường gặp

Introduction to Personalized Herbs


Our Health experts at Vedic Healing center looks at identifying and fixing the inner balance which determines how healthy you are focusing on root causes beyond symptoms, tailored specifically to the individual bodytypes according to the complex principles of the herbs.

How It Works?

Bước 1
Pluse Diagnosis to identify Dosha – body type & its root imbalances

Bước 2
Comprehensive questions on Metabolism and lifestyle history

Bước 3
Food/ nutrition assessment

Bước 4
Get personalised food and herb recommendation for your health

Step 5
We build your personalised supplement and shipped to your doorstep

Step 6
Track your progress every month and observe the positive changes

0363 804 492